Little Hearts Sustainable Development Goals

Geen armoede: “Beëindig armoede overal en in al haar vormen”

Wat doet Little Hearts?

Voeding, beweging, slaap, warmte , liefde, veiligheid, erkenning en waardering zijn de basisbehoeften die wij onze kinderen dagelijks bieden Hiermee trachten wij er voor te zorgen dat zij een weerbaarheid opbouwen die hen in de toekomst beschermt tegen het terugvallen in armoede. Ze volgen degelijk onderwijs wat hen kan helpen uit de armoedecirkel te blijven. We begeleiden hen tot ze als jong volwassenen zelfstandig in het leven kunnen staan.

We steunen 9 families. We voorzien hen maandelijks van kledij, voeding en de kinderen kunnen dankzij onze financiële steun naar school gaan. Via microfinanciering steunen we 3 families en geven we hen de kans om een eigen handel op te starten. Micro-financiering kan hen helpen hun dagelijks leven te stabiliseren en hun toekomst uit te bouwen met behoud van hun eigen financiële duurzaamheid.

Little Hearts Sustainable Development Goals

Geen honger: “Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw”

Wat doet Little Hearts?

Little Hearts biedt alle kinderen 3 keer per dag een evenwichtige en gezonde maaltijd. De gebruikte voedingsmiddelen, verkocht door de plaatselijke bevolking, worden aangekocht op de lokale markt. Hierdoor trachten wij de inheemse landbouw aan te moedigen en te steunen.

De kinderen worden bewust gemaakt van het belang van een evenwichtig voedingspatroon. Ze worden aangemoedigd om groenten en fruit te eten. Via extra sponsoring uit België kunnen we onze kinderen extra fruit aanbieden tijdens het vieruurtje.

We leren onze kinderen om zelf groenten en fruit te kweken met Aquaponics. Dit is een vooruitstrevende bio-installatie waarbij we in een circulair systeem met vissen, water, grond en zaadjes een zeer productieve moestuin hebben ontwikkeld. Aquaponics wordt ook wel eens Koyaproject genoemd. https://www.youtube.com/watch?v=npr9aZ70RIM

Sinds 2019 is Little Hearts eigenaar van een gloednieuw compostsysteem, ontworpen door Cambodjaanse universiteitsstudenten. Met dit systeem maken we gebruik van compostwormen in houten bakken. Dit compostsysteem is gekoppeld aan het kweken van groenten en fruit en zorgt voor meerdere oogsten van 100% chemisch-vrije groenten en fruit per jaar. Onze kinderen zullen dit later wanneer ze zelfstandig leven, kunnen gebruiken en toepassen om hun gezin te voorzien van groenten en fruit.

Litnecessarytle Hearts Sustainable Development Goals

Goede gezondheid en welzijn: “Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden”

Wat doet Little Hearts?

We geven onze kinderen, maar ook onze staff informatie over het belang van een goede gezondheid.

De kinderen en de staff krijgen regelmatig het nodige nazicht bij de dokter en de tandarts. Zo kunnen we hen preventief behoeden tegen infecties en ziektes. Wij bieden deze controles eveneens aan de dorpsbewoners en hun kinderen. We werken samen met tandartsen, oog- en oorartsen, dokters. (Family Dental Clinic, Raffles Hospital..)

Onze leerkrachten geven de pubermeisjes en jongens seksuele voorlichting.

De kinderen en staff krijgen eveneens advies over veilige verplaatsing in het verkeer en over het belang om op een juiste manier om te gaan met medicatie.

Onze kinderen gaan naar school met de fiets en dragen verplicht een fietshelm.

De kinderen doen aan sport, want ook dat is van belang om een gezond leven te leiden. Ze volgen taekwondo en voetballes.

Een gezonde geest in een gezond lichaam is een gekende spreuk die wij hoog in het vaandel dragen.

Voor het welzijn van onze kinderen vinden we het van belang dat onze kinderen kunnen praten over hun gevoelens en gedachten. Tony is vaak de eerste persoon bij wie ze terecht kunnen. Ook de nannies spelen hierbij een belangrijke rol. Maar ook tijdens de lessen in de LH school wordt hier aandacht aan besteed. Een psycholoog bezoekt regelmatig ons weeshuis. Kinderen die gespecialiseerde hulp nodig hebben, krijgen de kans om hun problemen op te lossen o.l.v. deze psychologe.

Little Hearts Sustainable Development Goals

Kwaliteitsonderwijs: “Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen”

Wat doet Little Hearts?

Alle Little Hearts kinderen gaan naar school. De 2 jongsten gaan naar de Bluebird kindergarten school waar zij voorbereid worden op het basisonderwijs. De andere kinderen gaan naar de basisschool of het secundair onderwijs in de Toun Fa School, een Khmer/Chinese school waar degelijk onderwijs wordt geboden in Khmer. Voor Sokleak die speciaal onderwijs nodig heeft, zocht Little Hearts een school (Rabbit School) waar hij aangepast onderwijs krijgt zodat ook hij zich kan ontplooien en kan bijleren.

Om de laatstejaars studenten te begeleiden bij het behalen van het einddiploma van het secundair onderwijs volgen zij dagelijks extra avondlessen in het weeshuis. Deze lessen worden gegeven door ervaren Cambodjaanse leerkrachten.

Omdat Cambodjanen enkel recht hebben op halve dagen onderwijs heeft Little Hearts ervoor gekozen om te starten met de Little Hearts School waar de kinderen dagelijks nog een extra halve dag les krijgen eveneens gegeven door Cambodjaanse leerkrachten. Ze volgen lessen Engels en cultuur en computerlessen worden voorzien voor de kinderen vanaf 12 jaar. Regelmating worden er cultuuruitstappen georganiseerd met kleinere groepen Onze 4 oudste kinderen hebben hun middelbare studies met succes beëindigd en hebben gekozen voor een studierichting op universitair of hogeschool niveau.

Kennis is belangrijk voor de ontplooiing van een kind, maar vaardigheden bijleren, is minstens van even groot belang. Onze kinderen krijgen de kans om hun talenten te ontwikkelen en sommigen hebben gekozen om wekelijks teken- of muziekles te volgen.

Vanaf 12 jaar volgen zowel onze jongens als meisjes wekelijks traditionele Khmerdansles.

Om kennis te maken met het beroepsleven krijgen onze oudste kinderen tijdens de vakantie de kans om vakantiewerk te doen. Dit is telkens een groot succes en draagt bij om hen verantwoordelijk , zelfstandig en zelfzeker te voelen.

Little Hearts zal de kinderen coachen in hun individuele zoektocht op de arbeidsmarkt en hen begeleiden om zelfstandig te kunnen leven.

De Little Hearts School is niet enkel voor onze kinderen, maar de dorpskinderen krijgen de kans om er dagelijks gratis les te volgen. Zo’n 140 kinderen maken hier gebruik van. Op deze manier zorgt LH ervoor dat ook deze kinderen de kans krijgen om zich te ontplooien wat hen kan helpen om uit de armoedecirkel te geraken.

Little Hearts Sustainable Development Goals

Klimaatactie: “Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden”

Wat doet Little Hearts?

In een land als Cambodja is de klimaatverandering enorm voelbaar. Jammer genoeg besteden de Cambodjanen zelf hier nog maar weinig aandacht aan. Daarom onderneemt Little Hearts actie om de kinderen en dorpsbewoners te waarschuwen en bewust te maken van de gevolgen van die klimaatverandering. Stap voor stap proberen we een mentaliteitsverandering op vlak van afvalsortering, afvalverbranding en plastiekverbruik te bevorderen. We gaven onze kinderen en de dorpsbewoners lessen en infosessies om het belang van sorteren en ophalen van afval te benadrukken.

Binnen het weeshuis worden de kinderen en de staff aangeleerd om afval te sorteren. We werken sinds 2019 met compostbakken . Met dit systeem maken we gebruik van compostwormen in houten bakken. Dit compostsysteem is gekoppeld aan het kweken van groenten en fruit en zorgt voor meerdere oogsten van 100% chemisch-vrije groenten en fruit per jaar.

We werken met Aquaponics. Dit is een vooruitstrevende bio-installatie waarbij we in een circulair systeem met vissen, water, grond en zaadjes een zeer productieve moestuin hebben ontwikkeld.