Wat doen wij?

Little Hearts Organisation logo

Missie

Little Hearts werkt mee aan een betere Cambodjaanse samenleving door kinderen die aan hun lot worden overgelaten de mogelijkheid te geven uit de armoedecirkel te stappen.
Door een waardevolle opvoeding en kwaliteitsvol onderwijs biedt Little Hearts alle kansen waar ieder kind recht op heeft: een beloftevolle toekomst voor zichzelf en hun gezin zodat ze op hun beurt het goede voorbeeld kunnen doorgeven aan anderen in nood.

SDG doelen 

In 2015 werd de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling aangenomen door de Verenigde Naties. 17 ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s (Sustainable Development Goals) worden gepromoot als wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

Het doel is om tegen 2030 deze planeet en al zijn bewoners een leefbare en duurzame toekomst te schenken. (https://unric.org/nl/duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen)

We werken hier graag aan mee en zetten in op enkele van deze doelen:

vrienden

Onderwijs

Ons doel is om ervoor te zorgen dat elk kind onder onze vleugels opgroeit tot een geschoolde, succesvolle en verantwoordelijke volwassene met hoop op een mooie toekomst. De continuïteit van het leerproces bereiken we door te kiezen voor erkende Cambodjaanse scholen, hogescholen en universiteiten. Alle kinderen krijgen de kans om te kiezen voor een opleiding die aansluit bij hun talenten en interesses. Dit kan gaan van marketing, landbouwkunde, verpleegkunde tot automechanica.

Daarnaast worden na schooltijd extra lessen Engels, Khmer, informatica en huiswerkbegeleiding aangeboden door Cambodjaanse leerkrachten in de Little Hearts School.

Creativiteit en sport zijn van belang bij de ontwikkeling van elk kind. De kinderen volgen taekwondo-, teken- en traditionele Khmerdanslessen.

Ook na het behalen van een diploma begeleiden we de kinderen bij het zoeken naar een gepaste job en het uitbouwen van een zelfstandig leven.

Goede gezondheid en welzijn

 

We geven onze kinderen en lokale medewerkers het belang van gezondheid en welzijn mee door hen goed te informeren.

We zorgen voor regelmatige medische controles in samenwerking met tandartsen, oog- en oorartsen en algemene dokters. (Family Dental Clinic & Raffles Hospital).

Er wordt aandacht besteed aan de mentale gezondheid van de kinderen.

Het is belangrijk dat ze kunnen praten over hun gevoelens en gedachten. Tony is vaak de eerste persoon bij wie ze terecht kunnen, net als de kinderverzorgers met wie de kinderen een vertrouwensband hebben.

Kinderen die gespecialiseerde hulp nodig hebben, worden begeleid door professionele hulpverleners.

Milieuzorg

In een land als Cambodja is de klimaatverandering enorm voelbaar. We leren onze kinderen (en de dorpsbewoners) om bewust om te gaan met afvalsortering, afvalverbranding en het gebruik van plastic. We sorteren en composteren.

Sothon, één van de oudste jongens van het weeshuis volgt zijn opleiding in de landbouwschool en zet zijn kennis om in daden. Hij legde een groente-en fruittuin aan. Met de hulp van de andere kinderen wordt deze tuin onderhouden en kan de familie genieten van zelf geoogste groenten en fruit.

Steun voor velen

We steunen verschillende families uit de dorpen in de buurt. We bieden ze kledij en voeding aan en financieren de opleiding van hun kinderen. Zo bouwen we samen aan een duurzame toekomst.

Meisje aan het schilderen

Toekomst

In de nabije toekomst wil Little Hearts zich meer gaan focussen om zelfredzaam en zelfbedruipend te worden. Daarom willen we starten met een aantal projecten waar we de oudere kinderen bij betrekken.   

Het landbouwproject: hiermee willen groenten en fruit telen voor eigen gebruik en verkoop op de lokale markt. 

Het kunstproject: we organiseren tentoonstellingen waar onze creatieve kinderen hun werken kunnen laten zien en verkopen.

Het milieuproject: hiermee willen we de kinderen en dorpelingen sensibiliseren tot correct sorteren en recycleren.